Velkommen til Extenso Learning Systems AS

Vi har siden 2009 vært en ledende aktør av nettbaserte kurs og tjenester. Vi utvikler elæringsløsninger for skandinaviske bedrifter, kommuner og organisasjoner.

Vi leverer blandt annet Norges mest populære og prisgunstige kurs i legemiddelhåndtering for helsefagarbeidere, Medikamentkurs®.

Vi bistår med å designe og bygge opp bedriftsinterne og eksterne kurs – i hele prosessen fra produksjon av innhold til distribusjon, gjennomføring og oppfølging.

Vi produserer stadig nye kurs innenfor de fleste fagfelt, ta kontakt for mer informasjon.

Med e-læring vil det være mindre administrativt arbeid - kursene er alltid tilgjengelig, behøver ikke å organisere kurs med foredragsholdere, leie av lokaler.

Bedriften eller kommunen slipper å ta mange ut av produksjonen samtidig, mindre behov for vikarer ved kursfravær.

Større læringseffekt. E-læring er aktiv læring, mens foredragsbaserte kurs er passiv læring. Effekten av aktiv læring er klart høyere enn av passiv læring.

Fleksibilitet, kursene kan tas når som helst, hvor som helst og i passe porsjoner.

Kontakt oss gjerne for referanser

Fyll ut, og få våre nyhetsbrev


Fyll ut din e-post adresse og ditt navn for å motta våre nyhetsbrev, og du.....vi gir ikke bort mailadressen din til noen.

Driftsmeldinger!

Det er for tiden

ingen driftsmeldinger

Extenso Learning Systems AS©2014